St.meld. nr. 16 (1999-2000)

Om regulering av arbeidsinnvandring

Om regulering av arbeidsinnvandring

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no