St.meld. nr. 18 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om Norges deltakelse i internasjonalt politisamarbeid

Om Norges deltakelse i internasjonalt politisamarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no