St.meld. nr. 19 (1998-99)

Om NSB BA's virksomhet

Om NSB BA's virksomhet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no