St.meld. nr. 19 (2007-2008)

Kredittmeldinga 2007

Kredittmeldinga 2007

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no