St.meld. nr. 21 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Styrt val i 4. studieåret i allmennlærarutdanninga

Styrt val i 4. studieåret i allmennlærarutdanninga

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no