Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 22 (1999-2000)

Kjelder til kunnskap og oppleving

Kjelder til kunnskap og oppleving

Les dokumentet

Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget