St.meld. nr. 23 (1999-2000)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no