Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 27 (1998-99)

Om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning

Om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget