St.meld. nr. 27 (2003-2004)

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Norsk sjøpattedyrpolitikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget