St.meld. nr. 34 (2000-2001)

Om distrikts- og regionalpolitikken

St.meld. nr. 34

Les dokumentet

Om distrikts- og regionalpolitikken

Følg meldingen videre på www.stortinget.no