St.meld. nr. 35 (2002-2003)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2002, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2002, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no