St.meld. nr. 35 (2004-2005)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og ­samarbeid i Europa (OSSE) i 2004

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og ­samarbeid i Europa (OSSE) i 2004

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no