St.meld. nr. 36 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om virksomheten til Avinor AS

Om virksomheten til Avinor AS

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no