St.meld. nr. 36 (2006-2007)

Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no