St.meld. nr. 38 (2004-2005)

Noregs deltaking i Europarådet i 2003 og 2004

Noregs deltaking i Europarådet i 2003 og 2004

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no