St.meld. nr. 39 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og gassvirksomheten

Olje- og gassvirksomheten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no