St.meld. nr. 4 (2007-2008)

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006–2007

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006–2007

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no