St.meld. nr. 44 (1998-99)

Årsmelding for Datatilsynet 1998

Årsmelding for Datatilsynet 1998

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no