Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 47 (1996-97)

Kunstnarane

Kunstnarane

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget