St.meld. nr. 48 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1995 og 1996

Om Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1995 og 1996

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no