St.meld. nr. 48 (1997-98)

Om Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1995 og 1996

Om Omsetningsrådets virksomhet og regnskap for 1995 og 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget