St.meld. nr. 48 (2008-2009)

Om verksemda i Avinor AS

Om verksemda i Avinor AS

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no