Meld. St. 38 (2012-2013)

Verksemda til Avinor AS

Verksemda til Avinor AS

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no