St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no