St.meld. nr. 7 (2002-2003)

Trusopplæring i ei ny tid

Til innhaldsliste

Tilråing

Kultur- og kyrkjedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 11. oktober 2002 om trusopplæring i ei ny tid, om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja, blir send Stortinget.