St.meld. nr. 7 (2002-2003)

Trusopplæring i ei ny tid

Trusopplæring i ei ny tid

Les dokumentet

Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no