St.meld. nr. 7 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Trusopplæring i ei ny tid

Trusopplæring i ei ny tid

Les dokumentet

Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no