St.meld. nr. 7 (2006-2007)

Om Sametingets virksomhet i 2005

Om Sametingets virksomhet i 2005

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no