St.meld. nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og inkludering

Arbeid, velferd og inkludering

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no