St.meld. nr. 9 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeid, velferd og inkludering

Arbeid, velferd og inkludering

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no