St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Innledende del

For budsjetterminen 2001 under Nærings- og handelsdepartementet
Utgiftskapitler: 900-993, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3990, 5320, 5460, 5620 og 5656

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Nærings- og handelsdepartementets miljøhandlingsplan 2001 – 2005

Følg proposisjonen på Stortinget