St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Hovedinnledning

For budsjetterminen 2002 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100-198 Inntektskapitler: 3101-3161

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget