St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Svalbardbudsjettet

For budsjetterminen 2002 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget