St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Innledende del

For budsjetterminen 2003 under Justis- og politidepartementet
Utgiftskapitler: 61 og 400-480 Inntektskapitler: 3061, 3400-3470 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget