St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Hovedinnledning

For budsjetterminen 2003 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100-198 Inntektskapitler: 3100-3161

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget