St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Våre utfordringer

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Forsvarsdepartementet
Utgiftskapitler: 1700 -1795 Inntektskapitler: 4700 -4799

Les dokumentet

 

Følg proposisjonen på Stortinget