St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget