St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget