St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003)

Om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget