Proposisjoner til Stortinget

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)

Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005

For budsjetterminen 2005 — Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget