St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2005

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Nærings- og handelsdepartementet frem endringsforslag på statsbudsjettet 2005 i samsvar med pkt. 2 nedenfor.

Til dokumentets forside