St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2003-2004)

Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

For budsjetterminen 2004 — Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget