St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Nærings- og handelsdepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet 2004 i samsvar med pkt. 2 nedenfor.

Til dokumentets forside