St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2002-2003)

Om endringar av St.prp. nr. 1 (2002-2003) under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om endringar av St.prp. nr. 1 (2002-2003) under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget