St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (2003-2004)

Om endringer av statsbudsjettet 2004 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

For budsjetterminen 2004 — Om endringer av statsbudsjettet 2004 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget