St.prp nr. 1 Tillegg nr. 8 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om endringer av statsbudsjettet 2004 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Barne- og familiedepartementet i samarbeid med Arbeids- og administrasjonsdepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet 2004 i samsvar med pkt. 2 nedenfor.