St.prp nr. 1 Tillegg nr. 9 (2003-2004)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2004 mv.

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2004 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget