St.prp. nr. 10 (1998-99)

Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget