St.prp. nr. 10 (2006-2007)

Om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale avtale om tropisk tømmer, vedtatt i Genève 27. januar 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget