St.prp. nr. 100 (2008-2009)

Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere

Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget