St.prp. nr. 100 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere

Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget