St.prp. nr. 13 (2001-2002)

Om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget