St.prp. nr. 15 (2001-2002)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget