St.prp. nr. 15 (2001-2002)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2001 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Nærings- og handelsdepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet for 2001 i samsvar med pkt. 2 nedanfor.

Til forsida av dokumentet